MGR. BARBORA BACHRATÁ

Individuálne doučovanie matematiky ZŠ prezenčne v Bratislave (Rača)

Kontaktujte ma

0915 845 490
barbora.bisan.bachrata@gmail.com

Adresa

Pekná cesta 15
83152 Bratislava

About Us

O mne

Profesionálny a zároveň
ľudský prístup

Volám sa Barbora Bachratá a ponúkam kvalitné doučovanie MATEMATIKY pre ZŠ v príjemnej atmosfére vo vlastnom kancelárskom priestore. Mám ukončené Pedagogické vzdelanie 2.stupňa na Trnavskej univerzite (štátna skúška z Informatiky, pedagogiky a detskej psychológie) a vzdelanie 1.stupňa na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave (štátna skúška z Matematiky a Informatiky) ukončené s vyznamenaním a cenou dekana.

Mám niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním matematiky, ktoré vždy šijem na mieru konkrétnemu dieťaťu. Pri práci berem na zreteľ nielen kognitívne zručnosti, ale aj osobnosť žiaka a volím prístup, ktorý mu/jej umožňuje podať najlepší výkon. Mám skúsenosti s vedením detí s poruchami učenia. Mám radosť, keď vidím, že sa žiakom nielen zlepšuje prospech, ale aj mení ich vzťah k tomuto predmetu. ❤

Služby a cena

Cena za profesionálne individuálne
prezenčné doučovanie

Klasické doučovanie

pravidelné individuálne doučovanie šité na mieru požiadavkám študenta


venujeme sa aktuálnemu učivu zo školy (teória a príklady), zameškanému učivu, domácim úlohám, príprave na písomky a štvrťročné / polročné písomné práce, matematickú olympiádu


postupujeme od jednoduchých úloh k zložitejším


ukazujeme si súvislosti a viaceré možnosti riešenia

hodina je prispôsobená úrovni žiaka a jeho potrebám

20 € / 60 min.

Príprava na prijímačky

individuálne doučovanie zohľadňujúce úroveň žiaka, vybranú školu a časové možnosti


opakovanie učiva predchádzajúcich ročníkov podľa tematických celkov


zameranie sa na problematickú látku


vypracovávanie testov z overených publikácií a konkrétnych škôl


simulácia testovania a nácvik vypĺňania odpoveďového hárku

20 € / 60 min.

Online kurz

online kurzy zostavené pre potreby deviatakov a piatakov


typy kurzov: Monitor 9, príprava na prijímacie skúšky pre 4-ročné a 8-ročné gymnáziá a stredné školy.

od 20

Referencie

Prečítajte si, čo hovoria spokojní klienti

Často kladené otázky

Doučovanie prebieha po krátkom úvodnom stretnutí, kde sa zoznámime a porozprávame o tom, ako sa vašemu dieťaťu darí v škole a čo by potrebovalo zlepšiť. Zodpovedám vám taktiež všetky „technické“ informácie okolo doučovania. Zvyčajne hneď potom nasleduje spoločná hodina, kde sa už venujeme matematike, vaše dieťa vníma priebeh hodiny a má možnosť slobodne sa rozhodnúť, či chce na doučovanie ku mne chodiť.

Ak sa dohodneme na spolupráci, doučovanie prebieha pravidelne 1x týždenne (v prípade potreby častejšie).

Žiak si nosí na hodinu zošit/papier, písacie a rysovacie potreby, kalkulačku a taktiež zošit/učebnicu, ktorú používa v škole.

Po každej hodine posielam správu o prebranej látke a o tom, ako sa vašemu dieťaťu darilo.

Deň pred stretnutím posielam správu o konaní doučovania, ktorá obsahuje dátum a čas našeho stretnutia. Pokiaľ chcete hodinu zrušiť, je potrebné mi to oznámiť do 18:00. Hodina, na ktorú sa žiak nedostaví, je spoplatnená 50% sumy za doučovanie. Vo výnimočných prípadoch (nečakaná choroba) je možné hodinu zrušiť ráno v deň doučovania do 8:00.

Platbu je možné vykonať po každej hodine, prípadne si predplatiť balík 5 hodín.

kontakt

Kontaktujte ma

Moja kancelária, v ktorej prebieha doučovanie, sa nachádza na prízemí administratívnej budovy v Krasňanoch (Bratislava-Rača). Parkovanie na ulici je okrem doobedia spoplatnené sumou 0,5€/hod.

Kontaktný formulár

Napíšte mi správu